Công nghệ xây dựng mới

Trong bài này chúng tôi xin giới thiệu nhà xây dựng lắp ghép theo công nghệ 3D-Nhatico, do Xí nghiệp Cấu kiện lắp sẵn Nhatico thuộc Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng đưa vào áp dụng trong lĩnh vực xây nhà. Sau khi nghiên cứu bản vẽ và kích thước theo thiết kế của căn nhà, người ta sẽ đúc các bức vách bờ tường hay trần tại xưởng và đem lại ráp khô (kết nối bằng bulon). Cách làm này không gây ồn, bụi, diện tích dành cho việc xây dựng không lớn và quá trình xây dựng sẽ được rút xuống phân nửa so với nhà xây theo cách cổ điển. Xem thêm